The City of Surigao celebrates 121st Philippine Independence Day.

Theme: Kalayaan 2019:
"Tapang ng Bayan, Malasakit sa Mamamayan"