iNFOCUS: Mikabat sa kapin kung kulang 300 ang misalmot sa City Scholarship Qualifying Exam petsa 15 sa buyan sa Hulyo tuig 2019 didto na sa City Cultural Center.