PUBLIC ADVISORY:
MAHITUNGOD SA COVID – 19

Gihangyo an tanan katawhan nga mokooperar sa ‘home quarantine’ sanan '"home stay'"

Mga angay sundon samtang anaa sa panimayay:

 Ginadili usa ang paggawas sa balay; magpuyo sa kwarto layo sa ubang tawo.
 Kanunayon ang paghugas sa kamot.
 Paggamit ug face mask labi na kung makig-istorya sa myembro sa pamilya; sunda ang sakto na pamaagi sa pag-ubo.
 Mentinira ang 1 ka metro nga distansya sa ubang tawo.
 Pag-disinfect o pagpanghinlo sa kwarto ug gamit nga kanunay gihawiran (e.g. door knob, cellphones etc.)
 Likayi ang paggamit sa butang sa laing tawo.
 Magmonitor sa temperatura sa lawas katulo (3x) kada adlaw.

 Kung adunay bation nga sintomas sama sa hilanat, ubo, sip-on o kalibanga, pagpanakit sa tutunlan, magpakonsulta pinaagi sa pagtawag niining mga musunod na mga numero:

Dr. Charito E. Arriba 09 985 351 135
Dr. Marijuzca Nicolas 09 202 304 442
Garosfe C. Menor 09 462 619 215
Hazel Jane S. Yuhayco 09 305 877 841

for more updates visit MICO SURIGAO CITY
#SurigaoCity
#COVIDFREE
#SaferSurigao

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2607276069491914&set=pcb.2607277542825100&type=3&theater